Schenkbelasting

Zou u graag een schenking willen doen aan uw kinderen of kleinkinderen? Heeft u vragen over de schenkbelasting, of wilt u meer weten over de fiscale consequenties van een schenking?

De wet- en regelgeving rond schenkingen is in Nederland een complexe aangelegenheid. Er zijn scherpe grenzen gesteld aan de bedragen en de omstandigheden waaronder u deze belastingvrij mag schenken. Hierop wordt steeds strenger gecontroleerd.

Een schenking kan uiteenlopende redenen hebben. Wellicht wilt u uw kind of kleinkind financieel ondersteunen bij zijn of haar studie of helpen bij de koop van een eigen huis. Of misschien wilt u de mogelijkheden rond de schenkbelasting proactief benutten om later hoge erfbelasting te vermijden. Wat uw redenen ook mogen zijn, het is verstandig om de fiscale haken en ogen vooraf duidelijk in kaart te brengen. Vooraf kan ik u gericht adviseren over alle facetten van de schenkbelasting die voor uw situatie relevant zijn en zorgen ervoor dat de schenking zo voordelig mogelijk voor u uitpakt.

Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting

Tot en met 31 december 2014 geldt een eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting van € 100.000. Deze vrijstelling geldt voor iedereen. Dat betekent dat iedereen van een familielid of van iemand anders belastingvrij maximaal € 100.000 mag ontvangen.

De ontvanger moet het geld wel gebruiken om:

  • een eigen woning te kopen
  • een eigenwoningschuld af te lossen
  • de restschuld van de verkochte eigen woning af te lossen
  • zijn eigen woning te verbeteren en te onderhoudenden
  • erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen

Wilt u nog voor eind van het jaar gebruik kunnen maken van deze vrijstelling? Neemt u dan contact met mij op.