Jaarrekening

Jaarlijks geeft de jaarrekening een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf. Het bestaat uit een balans, een resultatenrekening (winst- en verliesrekening) en de nodige toelichtingen. Voor uzelf is de jaarrekening een belangrijk document omdat het u een inzicht geeft van de financiële situatie van uw bedrijf. Deze jaarrekening wordt ook vaak gevraagd door financiële instellingen als u bijvoorbeeld een financiering wilt regelen en wanneer u onderneming zich kwalificeert voor een BV bent u bovendien verplicht een jaarrekening te deponeren. Maar ook sommige andere instanties hechten veel waarde aan een opgestelde jaarrekening. Denk bijvoorbeeld aan leveranciers.

Ik kan deze jaarrekening voor u opstellen en uitgebreid met u bespreken, desgewenst voorzien van advies omtrent uw financiële huishouding en mogelijke investeringswensen. Deze jaarrekening geeft u een goede uitgangspositie, bijvoorbeeld bij de onderhandelingen over financieringen.

 

jaarrekening