Bezwaar en beroep

Bent u het oneens met een beslissing van de Belastingdienst en wilt u hier graag tegen in bezwaar gaan? Wilt u weten hoe u tegen onterechte belasting in bezwaar kunt gaan?

Het kan dan ook voorkomen dat de Belastingdienst in uw situatie een fout is gemaakt, bijvoorbeeld doordat u ten onrechte voor een belasting bent aangeslagen, of dat u teveel belasting heeft moeten afdragen. Er zijn tal van situaties denkbaar waarin het verstandig is om bezwaar aan te tekenen. Misschien heeft u teveel inkomstenbelasting moeten betalen, of bent u het niet eens met de hoogte van de erfbelasting die u moet betalen? Hoe sneller u bezwaar tegen deze belasting aantekent, des te sneller u weer de beschikking heeft over uw geld.

Belastingadvies-Almere is op de hoogte van de wet- en regelgeving op dit gebied en kan u adviseren of het verstandig is om bezwaar aan te tekenen en binnen welke termijn dit dient te gebeuren. Ook het opstellen van een bezwaarschrift maakt deel uit van mijn diensten.

 

bezwaar